RSS
A A A
www.szybinski.cieszyn.pl

Załatwianie Spraw

 
Procedura 1 - zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 1. Procedura 1 (pdf) - treść
 2. Zwolnienie z WF dla Liceum Ogólnokształcącego (pdf)
 3. Zwolnienie z WF dla Technikum nr 1 (pdf)
 4. Zwolnienie dziecka z zajęć WF i przejęcie za niego odpowiedzialności (pdf)
Organizowanie nauczania indywidualnego
 1. Procedura organizowania nauczania indywidualnego
 2. Podanie - nauczanie indywidualne
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych syna/córki (pdf)
 4. Oświadczenie ucznia pełnoletniego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Organizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 1. Procedura organizowania nauczania indywidualnego
 2. Podanie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Procedura 4 - badanie ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu (dysleksja)
 1. Procedura 4 (pdf) - treść
Procedura 5 - oświadczenie rodziców / opiekunów w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje etyki / religii
 1. Oświadczenie - etyka (doc)
 2. Oświadczenie - religia (doc)
Procedura 6 - oświadczenie ucznia pełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje etyki / religii
 1. Oświadczenie - etyka (doc)
 2. Oświadczenie - religia (doc)
Procedura 7 - oświadczenie rodziców / opiekunów w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

 1. Oświadczenie WDŻ (pdf)
Procedura 8 - oświadczenie ucznia pełnoletniego w sprawie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

 1. Oświadczenie pełnoletniego WDŻ (pdf)
Procedura 9 - wydanie duplikatu świadectwa

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (pdf)
Procedura 10 - zgoda na przewóz ucznia samochodem prywatnym

 1. Zgoda na przewóz ucznia (pdf)
Przyznanie zajęć rewalidacyjnych

 1. Podanie - zajęcia rewalidacyjne
 2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych syna/córki (pdf)
 3. Oświadczenie ucznia pełnoletniego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pdf)Opublikował: Rafał Foltyn
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Rafał Foltyn
Dokument z dnia: 18.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 115